Postęp prac na budowie - etap C

Co nowego słychać na placu budowy (etap C)? 

- Kończymy prace żelbetowe, 

- rozpoczynamy konstrukcje dachów, 

- rozpoczynamy montaż stolarki okiennej, 

- ogólne zaawansowanie na poziomie około 30%. 

Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży!