Postęp prac na budowie etap D - marzec 2023

Budynek 5.2 - zakończyliśmy krycie dachu, rozpoczęliśmy wykonywanie termoizolacji obiektu.

Budynek 5.1 - jesteśmy w trakcie wykonywania obróbek blacharskich lukarn oraz trwają prace tynkarskie.

Na obydwu budynkach zostały wykonane ścianki działowe oraz  instalacje elektryczne, w kolejnym etapie będą wykonywane instalacje c.o. i wod.-kan.

W kolejnym tygodniu przewidujemy rozpoczęcie wykonywania ścianek działowych na budynku 6.1.