Postęp prac na budowie kwiecień 2018

Postęp prac na budowie kwiecień 2018