Postęp prac na etapie B

Prace budowlane na etapie B są prowadzone na bieżąco i zmierzają do zakończenia inwestycji z zachowaniem pierwotnie ustalonego terminu.